Aicab - Alfta industricenter
Sök
Hitta hit
Kontakta oss!
Sök
Meny
Undermeny

Alfta industricenter AB (AICAB) skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även ditt foto och telefonnummer.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Här beskriver vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig åt något beroende på om någon annan lag ligger som grund.

AICAB ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är stark. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande hyresgäster och företagare med relation till AICAB, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos AICAB. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror AICAB sina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person, till dig som styrelseledamot eller VD i ett företag som avser att hyra lokal av AICAB.

Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

AICAB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har AICAB i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Dina personuppgifter utgör en del av AICAB s allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

___________________________________________________

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker lokal, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exem­pel namn, adress, kontaktuppgifter som tele­fonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

När du anmäler intresse att hyra lokal av oss

När du erbjuds en lokal

Under hyresförhållandet

När hyresförhållandet är slut

Dina rättigheter


KITCHEN
Veckans lunchmeny
HÄLSA & FRISKVÅRD
Veckans lunchmeny

Besöksadress:
Norra Ösavägen - Alfta
Tfn 0271-575 02

Postadress:
Alfta Industricenter
Box 80, 828 22 Edsbyn

Alfta Industricenter AB är ett helägt kommunalt bolag

Ovanåkers kommun