Aicab - Alfta industricenter
Sök
Hitta hit
Kontakta oss!
Sök
Meny
Undermeny

Utveckling

Nya tider innebär nya behov och på Alfta Industricenter vill vi alltid vara lyhörda för den utveckling som sker.

Att modernisera och förändra våra fastigheter för att möta framtidens behov är en av våra största uppgifter, för att se till att våra hyresgäster trivs och har möjligheter och utrymme att utvecklas.

Ett viktigt steg är att göra våra fastigheter så energieffektiva som möjligt. Under 2019 gjorde vi en kostnadsuppföljning per kvadratmeter och huskropp på området med syftet att kunna göra energibesparande åtgärder. Vi ska därmed sänka driftskostnaden med fem procent årligen under en fyraårsperiod.

Sedan hösten 2018 har förvaltaren Aefab inrättat en tjänst som energiansvarig som arbetar systematiskt med att utvärdera, föreslå och initiera energieffektiviserande åtgärder och kontinuerligt följa upp vår energianvändning. Vid val av tekniska lösningar strävar vi efter att ha ett livscykelperspektiv för att välja teknik och produkter som är långsiktigt hållbara och miljömässigt fördelaktiga.

Du kan läsa mera om hur vi arbetar med att sänka energiförbrukningen och bli mer hållbara under rubrikerna till vänster.

Mål ur vår affärsplan

* Under perioden 2019-2022 driva ett projekt med syfte att öka källsorteringen på området. Med kundundersökningen till hjälp är målet att öka antalet hyresgäster som källsorterar, och att alla hyresgäster källsorterar innan 2022 års utgång.

* Verka för att under en fyraårsperiod få busshållplatsen flyttad till en lämpligare plats för arbetspendling till Alfta Industricenter.

* 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Individuell mätning av vatten och värme på alla fastigheter på Alfta Industricenter innan 2030 års utgång. Minst en huskropp ska ha individuell mätning senast 2022.KITCHEN
Veckans lunchmeny
HÄLSA & FRISKVÅRD
Veckans lunchmeny

Besöksadress:
Norra Ösavägen - Alfta
Tfn 0271-575 02

Postadress:
Alfta Industricenter
Box 80, 828 22 Edsbyn

Alfta Industricenter AB är ett helägt kommunalt bolag

Ovanåkers kommun