Aicab - Alfta industricenter
Sök
Hitta hit
Kontakta oss!
Sök
Meny

250 solpaneler på Hus 11

Det är ett stort arbete – som förhoppningsvis också ska göra stor skillnad. Alfta Industricenter tar ett rejält kliv framåt för klimatet när vi nu installerar totalt 250 solpaneler på taket till Hus 11 på industriområdet.

Solceller

Vi arbetar just nu mycket med energieffektiviseringar, och det finns både egna interna målsättningar och kommunalt satta mål att sträva efter. Den här investeringen hjälper till att ta ett stort kliv mot att nå de målen – och det kommer också att leda till en minskad klimatpåverkan.

Den största delen av den energi som producerad av solpanelerna kommer att användas direkt i byggnaden. Det gör att vi inte behöver köpa in lika mycket el till fastighetsdriften – och också att den el vi använder är förnybar, vilket inte alltid är fallet med den köpta elen.

Att modernisera och förändra våra fastigheter för att möta framtidens behov är en av våra största uppgifter, för att se till att våra hyresgäster trivs och har möjligheter och utrymme att utvecklas. Och ett viktigt steg i det arbetet är att göra våra fastigheter så energieffektiva som möjligt, säger Hans-Peter Olsson, vd.

Målsättningen, som också finns inskriven i Alfta Industricenters affärsplan, är att området ska ha en 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Det är ett ambitiöst mål och det kommer att krävas hårt arbete för att nå det, men det är möjligt, säger Gustav Söderlind som är energiansvarig på Aefab och Alfta Industricenter.


KITCHEN
Veckans lunchmeny
HÄLSA & FRISKVÅRD
Veckans lunchmeny

Besöksadress:
Norra Ösavägen - Alfta
Tfn 0271-575 02

Postadress:
Alfta Industricenter
Box 80, 828 22 Edsbyn

Alfta Industricenter AB är ett helägt kommunalt bolag

Ovanåkers kommun