AICABs industrilokaler 

Lokaler

Vi har många olika typer av lokaler och kan anpassa dem efter dina behov

I dag används Alfta Industricenter för allt från lagerverksamhet till skolundervisning. Vad behöver du?