solceller

Hållbarhet

Att utveckla området innebär också att tänka på framtiden. För oss är det viktigt att minska vårt klimatavtryck och skapa ett hållbart industriområde även inför framtiden.

Energieffektiviseringar är ett ständigt pågående arbete hos oss – något som på bara några år inneburit stora investeringar i bland annat en solcellsanläggning på ett av taken.

Hållbarhet handlar också om att se till att människor trivs och mår bra på Alfta Industricenter. Vi genomför löpande kundnöjdhetsundersökningar med alla våra hyresgäster för att ta reda på hur vi kan göra vårt jobb här ännu bättre.