hyresgäster 

Utveckling

Fastighetsutveckling är ett av de områden vi jobbar allra hårdast med på Alfta Industricenter. Genom att utveckla och modernisera vårt område ser vi till att behålla attraktiva och välfungerande lokaler för alla behov.

Och precis som samhället förändras gör också företagens behov det. Behöver du förändra dina lokaler? Det löser vi tillsammans.