textil

Vad vi vill

Som kommunalt ägt bolag har vi ett ansvar inför våra kommuninvånare och det ansvaret märks tydligt i den vision som tagits fram för Alfta Industricenter:

  • Vi ska bidra till att öka kommunens befolkning genom att främja företagandet och arbetsmarknaden i området.
  • Vi ska medverka till att bevara kompetens i kommunen – och förse företag med kompetens.
  • Vi ska främja arbetsmarknaden genom att visa unga att det finns möjligheter till jobb på orten och arbeta för att bevara industrikulturen i kommunen.

Våra värdeord är Ansvar och Närhet

Ansvar – Alfta Industricenter är en ansvarsfull hyresvärd. De företag som väljer att verka på Alfta Industricenter ska kunna räkna med att få effektiv och snabb service när de behöver. Ansvar handlar också om att ta ansvar för att jobba hållbart, för framtida generationer.

Närhet – Vi sätter stor vikt vid att finnas tillgängliga för företagen på området. Vi har nära kontakt med företagen och tar ofta fram nya, kreativa lösningar för att lösa deras behov av exempelvis nya lokaler eller anpassning av befintliga.