Vår historia

Berättelsen om det som skulle bli Alfta Industricenter startade i en liten bysmedja i Alfta år 1918.

Grundaren Jonas Östberg var smed och hovslagare och utvecklade och tillverkade också olika redskap för att underlätta det tunga skogsarbetet.

Under 1950-talet tog sönerna Martin och Gunnar över. Då påbörjades en förvandling av skogsarbetet: från manuellt arbete med hästar, till maskiner utvecklade för skogsarbete. 1952 kom de första halvbandstraktorerna och 1957 presenterades den välkända skogstraktorn Bamse. Bamse var specialgjord för skogskörning och brukar kallas för den första riktiga skogsmaskinen.

Under de år som följde utvecklades tekniken snabbt. För att de allt dyrbarare maskinerna skulle skötas på bästa sätt startades också ÖSA-skolan 1972 som utbildade förarna av de sålda maskinerna i körning och servicekunskap. ÖSA var vid den här tiden en av kommunens absolut största arbetsgivare, namnet ÖSA var känt i hela Sverige och Alfta var ett viktigt nav för skogsindustrin i landet.

Men 1993 stängdes ÖSA i Alfta och all produktion och utveckling flyttades till Finland. Drygt 600 jobb berördes i Alfta med omnejd. Ovanåkers kommun tog beslut om att köpa hela fastigheten för att försöka rädda en del jobb kvar på orten. Alfta Industricenter AB startades (som ett helägt kommunalt bolag) och ganska omgående verkade 13 företag med 135 anställda på området. Många var avknoppningar ur ÖSA och flera av företagen finns kvar än i dag.

Stora investeringar i lokaler och ytterområden har gjorts under åren för att underhålla, rusta och anpassa lokalerna efter moderna företags behov och se till att nya hyresgäster vill driva sin verksamhet här. Och arbetet har gett resultat. I dag jobbar nästan lika många på Alfta Industricenter som under ÖSA:s glansdagar, och ett 30-tal företag finns representerade på området.