Tillgänglighet för Alfta Industricenters webbplats

Alfta Industricenter AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser.

Den här sidan beskriver hur alftaindustricenter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@aefab.se
  • ring 0271 – 575 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Dessa webbplatser är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Alfta Industricenter AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Alfta Industricenter AB kommer att bygga en helt ny webbplats som ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 september 2020.